Category Archives: Visite par ville

SHABBAT heb

 שבתות מאורגנות : פגישות וטיולים עם ישראלים ועולים חדשים וותיקים

 : שבתות מאורגנות 

עם אדית, מורת דרך מוסמכת , בואו להכיר אזורים חדשים בארץ, לפגוש עולים חדשים וותיקים

 שבתות באוירה דתית ונחמדה

 
 

more

מחיר לבן אדם בחדר זוגי

טיולים

more

Ana Elia heb

סיפור של אישה צרפתייה שבחרה

 

מוזמנות בחום לשמוע את סיפורה, קולה ושיריה של

מפולין ורוסיה לפריס בצד אחד/גירוש ספרד בצד השני.

ההתבוללות בצרפת אחרי מלחמת העולם השנייה.

המקורות והמסע שלנו עם עץ משפחה ותמונות.

באיזה עבירה גדלתי ?

איך ולמה החלטתי לעלות.

more